C1   13,80€
CHIRASHI SAUMON
C2   15,50€
CHIRASHI THON
C3   15,00€
CHIRASHI ASSORTIMENT
C4   16,50€
CHIRASHI ANGUILLE
C5   15,50€
CHIRASHI TARTARE SAUMON AVOCAT
C6   15,80€
MENU C6
C7   14,50€
MENU C7
C8   16,50€
MENU C8